Электрондық оқулықтың бас бет

  Оқу пәндерінің тізімі
  мамандандыру "Құрылыс өндірісі бойынша кәсіптік оқыту Бюджетгік қазақ тобы"

 1. Кәсіби қазақ тілі
 2. Иностранный язык
 3. Қазақстан тарихы
 4. Мәдениеттанну
 5. Философия негiздерi
 6. Саясаттану және әлуметтану негіздері
 7. Экономика негіздері
 8. Құқық негіздері
 9. Сызу негіздері
 10. Заттану және металдар технологиясы
 11. Техникалық механика
 12. Стандарттау негіздері
 13. Ақпараттандыру және есептеушi техника
 14. Электротехниканың теориялық негіздері
 15. Еңбек қорғау
 16. Табиғат қорғау және экология негіздері
 17. Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізу
 18. Қазіргі өндіріс,маркетинг,менеджмент және кәсіпкерлік негіздері
 19. Анатомия, физиология және гигиена
 20. Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы
 21. Педагогика
 22. Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі
 23. Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі
 24. Технические средства обучения (каз)
 25. Геодезия в строительстве каз
 26. Конструкции зданий и сооружений каз
 27. Инженерно-техническое оборудование домов каз
 28. Электрические машины и установки (каз)
 29. Основы расчёта строительных конструкций каз
 30. Құрылыс өндірісің ұйымдастыру технологиясы
 31. Основы рыночной экономики и управления производством каз
 32. Қоғамтану
 33. Құрылыс машиналары және кіші механикаландырылған құралдар