Электрондық оқулықтың бас бет

  Пәннің мазмұны
  ��������������������

 1. Кіріспе. Статистика пәні, әдісі мен міндеттері.
 2. Статистикалық көрсеткіштер жүйесі мен түрлері. ҚР-ғы статистиканың ұйымдастырылуы.
 3. Статистика көрсеткіштерінің жүйесі және түрлері.
 4. Статистикалық бақылау
 5. Статистикалық бақылау
 6. Статистикалық бақылаға дайындық.
 7. Статистикалық мәліметтерлі жинақтау және топтау.
 8. Статистикалық мәліметтерлі жинақтау және топтау.
 9. Статистикалық кестелер мен графиктер.
 10. Таблицалар мен графиктер салу.
 11. Статистикалық жолдардың бөлу белгілері бойынша топтау.
 12. Нақты және қатысты шамалар.
 13. Қатысты шамалар және оның түрлері.
 14. Қатысты шамаларды анықтау.
 15. Қатысты шамаларды анықтау.
 16. Сатистикалық орташа шамаларды есептеу.
 17. Сатистикалық орташа шамалар
 18. Қоғамдық құбылыстар вариациясы.
 19. Вариация қатарын салу.
 20. Вариация қатарын салу.
 21. Өсіңкілік (динамикалық қатарлар)
 22. Абсолютті көрсеткіштер және олардың өлшем бірліктері.
 23. Абсолютті көрсеткіштер және олардың өлшем бірліктері.
 24. Статистикалық индекстер жалпы және жеке индекс туралы түсінік.
 25. Жеке және жалпы индекстерді есептеу.
 26. Жеке және жалпы индекстерді есептеу.
 27. Бақылау жұмысы. Өндіріс (бөлімінің) шешімінің статистикасы. Шығындар көлемінің статистикасы.
Силлабусты көру үшін керек топтың тізімін тандаңыз