Для сдачи тестов, рубежного контроля, а также закрепления материала используйте браузеры MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chromium
  Главная страница электронного учебника
  Содержание дисциплины

  Қазақ тілінің негізгі сөздік қоры мен сөздік құрамы
  Содержание дисциплины

  Қорғаушы газдармен пісіру. Антонимдер. Синонимдер. Омонимдер

  Учебная тема
  Газбен пісірудің мәні мен қолданылуы. Сөздердің тұлғалық ерекшеліктері

  Газбен пісіру үшін пісірілетін металл жиектерін және қосымша металды балқу температурасына дейін қыздыруға қажетті жылуды арнайы пісіру шілтерлерінде жанғыш газдарды оттегімен қосып жағу арқылы алады. Жанатын газ ретінде ацетилен, бутан, пропан, бензол, сутек, бензин және керосин буы пайдаланылады. Жанғыш газ ретінде кеңірек қолданылатыны ацетилен С2 Н2. Ол ауада жанғанда болаттарды және басқа металдар мен олардың қорытпаларын пісіруге жеткілікті жылу шығара алады.

   Ацетилен газының оттегімен қосылып жанғандағы жалынының температурасы 3373-3423 ºК /3100-3120ºC/-қа жетеді. Болатқа қарағанда балқу температурасы төменірек қорғасын, алюминий т.б. металдарды пісіруде сутегі, табиғи газ және т.б. газдар қолданыла алады.

   Газбен пісіруді көбінесе қалыңдығы 3-5 мм-ден аспайтын аз көміртекті және аз легірленген табақ болаттар мен құбырларды пісіру, шойын мен қола құймаларының ақауларын жөндеу және түсті металдар мен олардың қорытпаларын пісіру үшін қолданады.

   Оған қажетті оттегі атмосферадан өндіріс жағдайында өндіріледі. Оттегі болат баллондарда пісіру жұмыс орнына жеткізіледі. Баллон тұтас табақ темірден жасалған цилиндр тәрізді ыдыс. Сыйымдылығы 40 л баллондар кеңірек таралған, оларға І5 МПа қысыммен 6000 л оттегі сияды. Техникалық оттегін өндіру ауаны-194,5 С температурада қалыпты қысыммен сұйылтып, оның булану температураларының әрқилы /азот-196 ºС /, сұйық оттегі /-183ºС/ екендігін ескеріп ажырату принципіне негізделген. Осылай алынған сұйық оттегі аппараттың жылу алмастырғышында газ күйіне айналып газгольдерде жиналады. Онан кейін 15 МПа қысыммен компрессор арқылы оттегі баллондарға үріледі. Баллоннан газ шығардағы оның қысымын төмендетіп, тұрақты жұмыс қысымымен қамтамасыз ету үшін газ радукторлары қолданылады. Оттегі редукторлары қысымды 15-тен 0,1 МПа-ға дейін төмендетеді. Пісіру техникасында пайдаланатын редукторлардың екі манометрі болады, бір газдың редукторға өткендігі қысымын көрсетеді, екіншісі онан шыққандағы қысымын көрсетеді.

   Оттегі баллондарының /13-сурет/ жоғарғы жағында ішкі жағы конус оймалы мойын 4 және оған бұралатын жез қақпақша 2 бар. Сақина 3 мойынға бекітіледі де оған қорғаушы қалпақша ойма арқылы кигізіледі. Баллон еденде тұрақты тұру үшін оның түбі 5 башмаққа 6 орнатылады. Оттек баллондары көк түстерге боялады.

  1-тапсырма Сұраулы сөйлемдерге айналдырып, аударыңыз.

  Это наш дом. Моя ручка. Это - Асет. Университет имени Абая. Это настоящее счастье. Это твоя книга. Мой сын. Твоя ручка. Наша улица. День рождение. Ваша квартира. Директор завода. Наша Республика. Вашгород. Страница книги.

  2-тапсырма  Мәтіннен септік жалғаулары жалғанған сөздерді тауып, кестені толтырыңыз.

  Газ оттегілі кесу металды газ оттегілі жалынмен тұтану температурасына дейін қыздырғанша оның таза оттегінде жану қабілетіне негізделген.

   Оттегімен кесілетін мателдарға мынадай талаптар қойылады:

   І. Металдың тұтану температурасы оның балқу температурасынан төмен болуы.

   2. Металл тотығының балқу температурасы металдың балқу температурасынан төмен болуы.

   3. Металл жанғанда бөлінген жылу оның төменгі қабаттарын тұтануға жеткілікті температураға дейін қыздыруы.

   4. Металдың жылыулықты тым жоғары өткізгіш болмауы.

   5. Металды кескендегі түзілетін тотықтарының сұйық аққыштығы жақсы және кесу арқасынан жеңіл үрілуі керек.

              Бұл талаптарға құрамында көміртегі 0,7 %-ке дейін көміртекті және аз легірленген болаттар сәйкес келеді.

             

  Атау

  Ілік с.

  Барыс с.

  Табыс с.

  Жатыс с.

  Шығыс с.

  Көмектес с.

   

   

  3-Тапсырма Мына сөздердің синонимін табыңыз.

   Балқу, қолданылады, жасалған, берік, қазіргі кез.

  Содержание дисциплины

  Қазақ тілінің негізгі сөздік қоры мен сөздік құрамы

  Закрепление материала
  Тестирование материала
  Содержание дисциплины

  Қорғаушы газдармен пісіру. Антонимдер. Синонимдер. Омонимдер