Главная страница электронного учебника

  Содержание дисциплины
  Профессиональный казахский язык

 1. Менің болашақ мамандығым-газ объектілері құрылғыларын пайдалану технигі
 2. Тіл білімі ғылымының әр түрлі салалармен байланысы
 3. Мамандыққа байланысты сөз тіркестері. Газ объектілері құрылғыларын пайдалану технигі
 4. Талант – дән тәрізді. Лексикология оның түрлері мен салалары. Лексика туралы жалпы түсінік
 5. Қазақ тілінің негізгі сөздік қоры мен сөздік құрамы
 6. Газбен пісірудің мәні мен қолданылуы. Сөздердің тұлғалық ерекшеліктері
 7. Қорғаушы газдармен пісіру. Антонимдер. Синонимдер. Омонимдер
 8. Газ оттегілі қосу. Табу сөздер мен эвфемизм
 9. Кәсіби сөздер. Мамандыққа байланысты сөз тіркестері
 10. Газ жабдықтарын тарту жолдары. Терминдер мен терминология
 11. Түсті металдар менг балқымаларды газбен пісіру. Кірме сөздер
 12. Болаттан жасалған тілімшелерді газбен пісіру. Лексикография және сөздіктер түрлері
 13. Білікті кәсіби маман-заман талабы. Есімді сөз табы
 14. Газбен дәнекерлеуге арналған газдар, қосымша сымдар және флюстер. Зат есім
 15. Қолмен доғалы дәнекерлеуге арналған электродтар, болат сымдар. Сан есім, Сын есім
 16. Іскерлік қарым- қатынас. Үстеу
 17. Сөйлем және оның құрамы. Жай сөйлем сөйлем туралы түсінік
 18. Қауіпсіздік техникасы. Құрмалас сөйлем туралы түсінік. Салалас сөйлемдер. Сабақтас сөйлемдер. Аралас сөйлемдер
 19. Диалектология туралы жалпы түсінік
 20. Кәсіби сөздер мен терминдер
 21. Тіл білімі және оның салалары. Фонетика. Лексика
 22. Полисемия сөз мағыналарын зерттейтін ғылым
 23. Сөз мағыналарының өзгеру себебі. Метафора, метонимия
 24. Сөз мағыналарының өзгеру себебі. Метафора, метонимия
 25. Табу сөздер. Эффимизмдер
 26. Шылау. Шылаудың емлесі
 27. Еліктеуіш сөздер
 28. Сөздердің байланысу тәсілдері. Сөздердің байланысу түрлері
 29. Төл сөз бен төлеу сөз (прямая и косвенная речь)
 30. Тілдің қоғамдық қызметі
 31. Фразеологиялық тіркес. Фразеологиялық бірлік
 32. Метафора, метонимия, синекдоха
 33. Есімді сөз тіркестері
 34. Сөйлем және оның құрамы
 35. Ел болашағы – білікті маман қолында
Для просмотра силлабуса выберите в списке нужную группуTable 'tptk.graficType' doesn't exist