Главная страница электронного учебника

  Содержание дисциплины
  Профессиональный казахский язык

 1. Табиғаттың табиғи сауықтыру күштері мен гигиеналық факторлар – дене тәрбиесінің қосымша амалдары
 2. Дене тәрбиесінің бұрынғы жүйелеріне тарихи шолу
 3. Қазақстан Республикасының дене тәрбиесі жүйесінің негіздері
 4. Спортшылар
 5. Дене тәрбиесі жүйесінің қағидалары
 6. Дене тәрбиесі жаттығулары
 7. Дене тәрбиесі жаттығуларының техникасы
 8. Қозғалыс техникасының сипаттамасы
 9. Жаттығуларды топтау
 10. Дене тәрбиесі жаттығуларының адам ағзасына әсерін анықтайтын себептер
 11. Терминдер мен түсініктер
 12. Дене қасиеттерін дамыту әдістері
 13. Дене тәрбиесінің жалпы әдістері
 14. Саналылық және белсенділік қағидасы
 15. Жүйелілік қағидасы
 16. Біртіндеушілік қағидасы
 17. Қимыл-әрекетті таныстыру кезеңі
 18. Қимыл-әрекетті үйрету кезеңі
 19. Қимыл-әрекетті жетілдіру кезеңі
 20. Дене қасиеттері, анықтамасы, түрлері
 21. Күшті дамыту амалдары мен әдістері
 22. Жылдамдық, оның түрлері, дамыту амалдары мен әдістері
 23. Жас ерекшеліктеріне байланысты жылдамдықты дамыту
 24. Анаэробты төзімділікті дамытудың амалдары мен әдістері
 25. Икемділікті дамытудың амалдары мен әдістері
Для просмотра силлабуса выберите в списке нужную группу