Телекоммуникацнялық жүйедегі электрбайланыс бойынша кәсіптік оқыту
мамандығы бойынша типтік және жұмыс оқу бағдарламалары

1Ақпараттандыру және есептеушi техника-
-
2Аналоговые системы передач каз-
-
3Анатомия, физиология және гигиена-
-
4Әлеуметтік зерттеулер-
-
5Байланыс құрылғыларын электр көздерімен қоректендіру-
-
6Волоконно-оптические системы передач каз-
-
7Еңбек қорғауҮлгілік оқу бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы
8Заттану жөне электрорадиоматериалдар-
-
9Кәсіби қазақ тілі-
-
10Қазақстан тарихы-
-
11Қазіргі өндіріс,маркетинг,менеджмент және кәсіпкерлік негіздері-
-
12Құқық негіздері-
-
13Линейные сооружения каз-
-
14Мәдениеттанну-
-
15Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізу-
-
16Общая электротехника с основами электроники каз-
-
17Педагогика-
-
18Профессиональный английский язык-
-
19Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы-
-
20Саясаттану және әлуметтану негіздері-
-
21Сети телекоммуникации каз-
-
22Системы коммуникации каз-
-
23Стандарттау негіздері-
-
24Сызу негіздері-
-
25Табиғат қорғау және экология негіздері-
-
26Техникалық механика-
-
27Технические средства обучения (каз)-
-
28Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі-
-
29Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі-
-
30Философия негiздерi-
-
31Цепи и сигналы электронной связи каз-
-
32Цифровые системы передач каз-
-
33Экономика негіздері-
-
34Электронды техника-
-