Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету
( техник-бағдарламашы)
мамандығы бойынша типтік және жұмыс оқу бағдарламалары

1Web-бағдарламалау және интернет технологияларҮлгілік оқу бағдарламасы
-
2Автоматтандырылған жүйенің ақпаратпен қамтамасыз етуін құру және жүргізу-
-
3Ақпаратты қорғау әдісі-
-
4Алгоритмдеу және бағдарламалау -
-
5Алгоритмдеу және бағдарламалау негіздері-
-
6Әлеуметтік зерттеулер-
-
7Бағдарламалық қамтамасыздандыруды өңдеу технологиясы-
-
8Делопроизводство на государственном языке-
-
9Еңбек қорғауҮлгілік оқу бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы
10Еңбекті қорғау және денсаулық негіздері-
-
11Желілер технологиясына кіріспе-
-
12Жоғары және дискретті математика негіздері-
-
13Жоғары математика негіздері-
-
14Компьютерлік графика-
-
15Компьютерлік және желілік жабдықтардың кешені-
-
16Компьютерлік желілер және желілік басқару-
-
17Көлемді есептеулерҮлгілік оқу бағдарламасы
-
18Қазақстан тарихы-
-
19Құқық негіздері-
-
20Математикалық статистика-
-
21Математикалық статистиканың негіздері-
-
22Мәдениеттанну-
-
23Мәліметтер базасыҮлгілік оқу бағдарламасы
-
24Микропроцессорлық техникаҮлгілік оқу бағдарламасы
-
25Микропроцессорлық техника негіздері-
-
26Нарықтық экономиканың негіздері-
Жұмыс бағдарламасы
27Объектілі – бағытты бағдарламалау негіздері-
-
28Обьектілі - бағытталған бағдарламалауҮлгілік оқу бағдарламасы
-
29Операциялық жүйелер және қолданбалы бағдарламалар пакеті (ҚБП)-
-
30Операциялық жүйелер мен компьютерлік жүйелердің бағдарламалық қамтамасыз етуі-
-
31Өндірісті басқару және экономика -
-
32Өндірістік және экономикалық үрдісін модельдеу-
-
33Профессиональный казахский язык-
-
34Сандық әдiстер-
-
35Саясаттану және әлуметтану негіздері-
-
36Стандарттау негіздері-
-
37Телекоммуникация және компьютерлік желі-
-
38Физическая культура-
-
39Философия негiздерi-
-
40Шет тілі-
Жұмыс бағдарламасы
41Экономика негіздері-
-