Мұнай және газ кен орындарын пайдалану бойынша кәсіптік оқыту
мамандығы бойынша типтік және жұмыс оқу бағдарламалары

1Ақпараттандыру және есептеушi техника-
-
2Анатомия, физиология және гигиена-
-
3Әлеуметтік зерттеулер-
-
4Бағдарламалық қамтамасыздандыруды өңдеу технологиясы-
-
5Еңбек қорғауҮлгілік оқу бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы
6Заттану және металдар технологиясы-
-
7Кәсіби орыс тілі-
-
8Қазақстан тарихы-
-
9Қолөнерге арналған электр жабдықтары-
-
10Құқық негіздері-
-
11Маркетинг негiздерi-
-
12Мәдениеттанну-
-
13Мемлекеттік тілде іс – қағаздарын жүргізу-
-
14Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылаудың техникасы мен технологиясы-
-
15Мұнай және газ ұңғымаларын пайдалану-
-
16Мұнай және мұнай кен орындарының жалпы геологиясы-
-
17Мұнай мен газды жинау және дайындау-
-
18Мұнайлы машиналар мен механизмдер-
-
19Нарықтық экономиканың негіздері-
Жұмыс бағдарламасы
20Өндірісті автоматтандыру негіздері және технологиялық процестерді басқаруды автоматтандыру жүйелері-
-
21Педагогика-
-
22Профессиональный английский язык-
-
23Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы-
-
24Саясаттану және әлуметтану негіздері-
-
25Стандарттау негіздері-
-
26Сызу негіздері-
-
27Табиғат қорғау және экология негіздері-
-
28Термодинамиканың негіздері және жылу техникасы-
-
29Техникалық механика-
-
30Технические средства обучения (каз)-
-
31Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі-
-
32Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі-
-
33Философия негiздерi-
-
34Экономика негіздері-
-
35Электротехниканың теориялық негіздері-
-