Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойыншы)
(маманды байланыс технигі)
мамандығы бойынша типтік және жұмыс оқу бағдарламалары

1Әлеуметтік зерттеулер-
-
2Байланыс құрылғыларын электр көздерімен қоректендіру-
-
3Байланыс желілері мен коммутациялық жүйелер-
-
4Байланыс кәсіпорындарының экономикасы және кәсіпкерлік қызметтің негізі-
-
5Делопроизводство на государственном языке-
-
6Деректерді беру желілері-
-
7Еңбек қорғауҮлгілік оқу бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы
8Информатика-
-
9Қазақстан тарихы-
-
10Құқық негіздері-
-
11Линейные сооружения связи каз-
-
12Мәдениеттанну-
-
13Метрология, стандарттау және сертификаттау-
-
14Профессиональный казахский язык-
-
15Радиотехника және антеннаның негіздері-
-
16Сандық байланыс желілері-
-
17Сандық және талшықты-оптикалық жүйелер-
-
18Сандық коммутациялық жүйе-
-
19Сандық құрылғылар және микропроцессорлық жүйелер-
-
20Саясаттану және әлуметтану негіздері-
-
21Сызу негіздері-
-
22Философия негiздерi-
-
23Шет тілі-
Жұмыс бағдарламасы
24Экономика негіздері-
-
25Электрлік тізбегінің теориясы-
-
26Электробайланыс басқару кешендері-
-
27Электроника және схемотехника негізі-
-