Есептеу машнналары бойынша кәсішік оқыту
мамандығы бойынша типтік және жұмыс оқу бағдарламалары

1Алгоритмдік тілдер және бағдарламалау-
-
2Арнайы циклдегі математика-
-
3Әлеуметтік зерттеулер-
-
4Бағдарламалық қамтамасыздандыру-
-
5Делопроизводство на государственном языке-
-
6Еңбек қорғауҮлгілік оқу бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы
7Заттану жөне электрорадиоматериалдар-
-
8Компьютердің перифериялық құрылғылары-
-
9Компьютерлік техниканың машиналары, механизмдері мен құралдары туралы мәліметтер-
-
10Конструкторлық технологиялық жобалау негіздері-
-
11Қазақстан тарихы-
-
12Қазіргі өндіріс,маркетинг,менеджмент және кәсіпкерлік негіздері-
-
13Қолданбалы механика-
-
14Құқық негіздері-
-
15Мәдениеттанну-
-
16Микрорадиоэлектроника-
-
17Микросхемотехника-
-
18Педагогика-
-
19Психология және іскерлік қарым-қатынас этикасы-
-
20Саясаттану және әлуметтану негіздері-
-
21Сызу негіздері-
-
22Табиғат қорғау және экология негіздері-
-
23Техникалық күтім көрсету және жөндеу-
-
24Технические средства обучения (каз)-
-
25Технология разработки программного обеспечения-
-
26Ұйымдастыру және арнайы пәндер кәсіптік даярлау және оқыту әдістемесі-
-
27Ұйымдастыру және тәрбие жұмысының әдістемесі-
-
28Философия негiздерi-
-
29Шет тілі-
Жұмыс бағдарламасы
30Экономика негіздері-
-
31Электронды компьютерлер-
-
32Электротехниканың теориялық негіздері-
-